Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zabezpečenie separovaného zberu odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Malé Dvorníky - nákup kontajnerov. (ID:25701)

Evidenčné číslo: 1016 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Trnavský samosprávny kraj, okres Trnava, obec Malé Dvorníky.
Stručný opis VZ: Verejný obstarávateľ vyhlasuje podprahovú zákazku na dodávku zberných a vaňových kontajnerov vrátane ich umiestnenia podľa technickej špecifikácie, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v časti Opis predmetu zákazky. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvality.
CPV kód hlavného predmetu: 34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Predpokladaná hodnota VZ: 37 290,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 12.02.201314:00
Dátum uverejnenia: 22.01.2013
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 29.01.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 13.02.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 22.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com