Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zabezpečenie leteckej prepravy a súvisiacich služieb pre SZĽH (ID:24707)

Evidenčné číslo: 14311 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Slovenský zväz ľadového hokeja Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky sú služby pravidelnej leteckej dopravy, zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb pri zahraničných cestách na základe aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa. Ide o zabezpečovanie leteniek v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ich doručovanie v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom.
CPV kód hlavného predmetu: 60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby
Predpokladaná hodnota VZ: 800 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.01.201311:00
Dátum uverejnenia: 27.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 33 000,- EUR (slovom: tridsať tri tisíc eur). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude uhradený na základe predloženej faktúry bezhotovostným prevodom z účtu verejného obstarávateľa na účet dodávateľa. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi dodávateľom.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 11.01.2013 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 27.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com