Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vzduchové filtre (ID:24908)

Evidenčné číslo: 14754 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka vzduchových filtrov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 42514310-8 Vzduchové filtre
Predpokladaná hodnota VZ: 870 940,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 07.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z Národného jadrového fondu (NJF) na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.01.201309:00
Dátum otvárania ponúk: 21.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 07.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com