Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vzdelávanie a príprava na trh práce - kurzy cukrárka, maliar, záhradkár, murár (ID:25531)

Evidenčné číslo: 452 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: v mieste sídla verejného obstarávateľa – OcÚ Krížová Ves č.51, 059 01 Spišská Belá a v obci Krížová Ves.
Stručný opis VZ: Predmetom ponuky a zákazky je poskytnutie služby s názvom: „Vzdelávanie a príprava na trh práce - kurzy cukrárka, maliar, záhradkár, murár“ pre projekt s názvom: Zvýšenie uplatniteľnosti obyvateľov obce Krížová Ves na trhu práce. ITMS kód Projektu: 27120230124. Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa umožňuje. Verejný obstarávateľ pripúšťa rozdelenie predmetu zákazky a predloženie ponuky na časť č.1., časť č.2., časť č.3. alebo časť č.4.. časť č.1: Vzdelávanie a príprava na trh práce - kurz cukrárka. časť č.2: Vzdelávanie a príprava na trh práce - kurz maliar. časť č.3: Vzdelávanie a príprava na trh práce - kurz záhradkár. časť č.4: Vzdelávanie a príprava na trh práce - kurz murár. Pre všetky 4 časti je predmet zákazky tvorený cenou za: - prípravu lektora; prípravu prezentačných a školiacich materiálov; lektorovanie v teoretickej a praktickej časti s konzultáciami v slovenskom jazyku; cestovné; stravné a pod.. - poskytovanú službu v mieste sídla verejného obstarávateľa alebo v obci Krížová Ves. Všetky časti predmetu zákazky musia spĺňať predpísané podmienky opisu, rozsahu a minimálne predpísané požiadavky uvedené v prílohe č.2 súťažných podkladov a zmluvy – tabuľky Špecifikácie predmetu zákazky s rozpočtom. Podrobnejšie je predmet zákazky špecifikovaný v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 80530000-8 Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
Predpokladaná hodnota VZ: 24 750,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 11.03.2013
Lehota na predkladanie ponuk: 01.02.201312:00
Dátum uverejnenia: 10.01.2013
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 30.11.2013
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 24.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 04.02.2013 08:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 10.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com