Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vývoj softvérových aplikácií, programovanie web portálov a s tým súvisiace služby (ID:24804)

Evidenčné číslo: 14531 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Nitra
Stručný opis VZ: Predmet zákazky pozostáva z a) vývoja informačných systémov (ďalej aj ako IS) na priame meranie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami; b) spracovania digitálneho obsahu prezentácií pre webportál; c) spracovania a programovanie portálu; d) aktualizácie web stránky určenej pre publicitu projektu.
CPV kód hlavného predmetu: 72212000-4 Programovanie aplikačného softvéru
Predpokladaná hodnota VZ: 67 866,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 24.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 03.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 7 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 3 000,- €, tritisíc eur. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: a) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo b) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. Podrobné podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v časti A/ súťažných podkladov.
Podmienky financovania: Financovanie predmetu zákazky zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov verejného obstarávateľa. Platenie na základe faktúr – daňových dokladov, ktoré budú osobitne vystavované po splnení jednotlivých položiek predmetu zmluvy. Splatnosť faktúr je do 120 dní odo dňa doručenia.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 12.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 24.01.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 03.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com