Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vyvážacia súprava na odvoz surového dreva z lesa (ID:25865)

Evidenčné číslo: 1328 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Mestské lesy, spol. s r. o., Banská Štiavnica, E.M.Šoltésovej 1, Banská Štiavnica
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zakúpenie jednej novej vyvážacej súpravy na odvoz surového dreva z lesa. Súprava musí pozostávať z vyvážacieho voza, z pohonnej jednotky a z hydraulickej ruky. Mminimálne technické parametre sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 34000000-7 Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
Predpokladaná hodnota VZ: 170 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 29.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje vo výške 2000 € na zabezpečenie viazanosti ponuky, ktorú má uchádzač možnosť predložiť jedným z dvoch spôsobov zloženia zábezpeky : zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. Podmienky zloženia zábezpeky sú v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a z finančnej podpory z fondov EU. Finacovanie bude zrealizované podľa pravidiel Operačného programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013, Opatrenie 1.4. č. 2012/PRV/23 a podľa platných právnych predpisov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 13.02.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 27.02.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 29.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com