Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertmi, analýza uskutočniteľnosti (ID:25262)

Evidenčné číslo: 15543 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava - Karlová Ves
Stručný opis VZ: Príprava zákazky: - identifikácia investičných zámerov mandanta - posúdenie súladu projektového zámeru s parametrami výzvy - posúdenie vhodnosti/nevhodnosti partnerstva pri predkladanom projektovom zámere - návrh časového harmonogramu spracovania projektu Analýza a zhromaždenie údajov: - analýza finančno-ekonomickej situácie a hospodárenia projektu - analýza možností a potenciálu riešenia projektu viacerými možnosťami - poradenstvo a súčinnosť pri riešení projektu Finančná analýza: - posúdenie finančných parametrov investičného zámeru, jeho životaschopnosti /samofinancovania/ po čerpaní grantu /NFP/ EÚ - spracovanie finančnej analýzy projektu v súlade s požiadavkami Guide for FA podľa štandardu Európskej komisie Odborná vedecko-výskumná a popularizačná časť : a.Navrhnutie 2 postupov pri riešení projektu: Výskum vzniku zeme akréciou a to konkrétne impulzným magnetickým polom - úloha impulzného magnetickéh poľa v procese akrécie Zeme - predstavy o pôvode Slnečnej sústavy a Zeme - určenie veku Zeme - súčasný platný model tvorby a vývoja Slnečnej sústavy a jeho nedostatky - Meteority - Vznik slnečnej sústavy - Pozorovanie veľkých molekulárnych mrakov... b.Návrh optimálnych popularizačných postupov pri zavádzaní novej teórie a návrh efektívneho postupu pri zaškolení odborného personálu Geofyzikálneho Ústavu SAV na nové teóriu vzniku zeme
CPV kód hlavného predmetu: 71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Predpokladaná hodnota VZ: 30 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 23.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 20.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.01.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 23.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 20.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk