Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Výstavba vodovodu a vodojemu. (ID:24270)

Evidenčné číslo: 13520 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Celé územie SR
Stručný opis VZ: Opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch
CPV kód hlavného predmetu: 45232150-8 Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody
Predpokladaná hodnota VZ: 4 999 999,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 12.12.201212:00
Dátum uverejnenia: 12.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 24
Požadované zábezpeky a záruky: Viazanosť ponuky požaduje verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 100.000,– EUR (slovom jednostotisíc euro).
Podmienky financovania: Zákazky sa budú fianancovať z vlastný zdrojov verejných obstarávateľov, ktorí budú čerpať zákazky z rámcovej dohody, z environmentálneho fondu, z fondov európskej únie, z grantov a zo štátnych dotácií.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 15.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 14.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 12.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com