Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Výstavba parného turbogenerátora TG2, OLO, a.s. závod Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo (ID:24771)

Evidenčné číslo: 14434 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: OLO a.s., Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo 72, 824 74 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba parného turbogenerátora TG2 a iných technologických zariadení a stavebných objektov potrebných pre prevádzku turbogenerátora za účelom maximálneho energetického využitia pary vyrobenej v OLO, a.s., Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo, Bratislava.
CPV kód hlavného predmetu: 45252300-1 Stavebné práce na spaľovniach odpadu
Predpokladaná hodnota VZ: 2 700 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 28.01.201313:30
Dátum uverejnenia: 29.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 15 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 100 000,- € (slovom jednostotisíc EUR).
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Podmienky financovania a platobné dojednania sú upravené v Zmluve o dielo. Verejný obstarávateľ poskytne víťaznému uchádzačovi preddavky. Rozsah, následnosť a splatnosť preddavkov obsahujú súťažné podklady.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 28.01.2013 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com