Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Výstavba bytového domu s 8 bytovými jednotkami pre Obec Makov (ID:25477)

Evidenčné číslo: 232 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Makov, p.č. CKN 267/1, CKN 4636/37, 023 56Makov
Stručný opis VZ: Presný rozsah predmetu obstarávania bude realizovaný na základe realizačného projektu vypracovaného EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o., Stará Vajnorská 17/A, P.O. BOX 68, 830 00 Bratislava 3. Stavebné práce budú realizované za cenu, ktorá bude výsledkom procesu verejného obstarávania. Projektová dokumentácia a výkaz výmer tvoria prílohu súťažných podkladov. Bytový dom je určený pre trvalé bývanie 8 rodin. Bytový dom je riešený ako samostatne stojaci objekt so štyrmi nadzemnými podlažiami bez podpivničenia, z toho najvyššie má charakter obytného podkrovia. Zastrešený je sedlovou strechou, bezbarierový vstup je zabezpečený rampou. Štvorpodlažný bytový dom sa skladá z ôsmych bytových jednotiek rozdelených po dva byty na každom podlaží. Jedná sa o nájomné bývanie.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 338 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.02.201308:00
Dátum uverejnenia: 08.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava a z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Ak by Obec Makov nedostala dotáciu a úver, Výstavba bytového domu s 8 bytovými jednotkami pre Obec Makov sa nebude realizovať a investor má právo odstúpiť od zákazky bez toho, aby vybratý dodávateľ požadoval náhradu akýchkoľvek nákladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 16.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 04.02.2013 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 08.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com