Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu komunikácie v lokalite „Pod Pálenicou“ v Podbieli (ID:25456)

Evidenčné číslo: 209 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Podbiel
Stručný opis VZ: Predmetom zadávanej podprahovej zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby, a výškopisné a polohopisné zameranie súčasného stavu riešeného územia. Projektová dokumentácia bude obsahovať návrh a riešenie jednotlivých vrstiev cesty a chodníka, riešenie vodovodu a kanalizácie aj s ich napojením do existujúcej kanalizačnej stoky a existujúceho verejného vodovodu, odvodnenie komunikácie, odbočky pre kanalizáciu a návrh a riešenie verejného osvetlenia, vrátane prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby. V danej lokalite sa nachádzajú pozemky pre výstavbu rodinných domov. Plocha cesty : 5776m2, dĺžka cesty : 600m Dĺžka chodníka: 800m Predpokl. dĺžka verejného osvetlenia: 600m Predpokl. dĺžka splaškovej kanalizácie: 300m Predpokl. dĺžka vodovodu: 600m Na trase sa nachádza aj 9 kanalizačných šácht, ktoré budú súčasťou riešenej projektovej dokumentácie.
CPV kód hlavného predmetu: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Predpokladaná hodnota VZ: 30 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 30.01.201311:00
Dátum uverejnenia: 07.01.2013
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 17.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 30.01.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 07.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com