Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ID:28354)

Evidenčné číslo: 5366 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Stručný opis VZ: Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v majetku a správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiace a nadväzujúce komunikácie (napr. cesty II., III. triedy, miestne komunikácie). Predmet zákazky je podrobne vymedzený v Časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
Predpokladaná hodnota VZ: 38 500,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: redkladanieponúkDátumačas:02.05.2013.09:00
Dátum uverejnenia: 09.04.2013
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 17.04.2013.12:00
Dátum otvárania ponúk: 02.05.2013. 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 09.04.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com