Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Výmena okien na Gymnáziu Park Mládeže 5, Košice. (ID:23829)

Evidenčné číslo: 12783 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Gymnázium Park mládeže 5, 040 01 Košice, Slovenská republika.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je výmena 42 okien a vchodových dvier (1 ks) na gymnáziu v Košiciach Popis prác a dodávok: Dodanie a osadenie okien vrátane demontáže jestvujúcich, likvidácie starých výplní otvorov, murárske vysprávky s vymaľovaním, dodávka a montáž parapetov vonkajších a vnútorných. Výmena jestvujúcich okien drevených za okná plastové s nasledovnými špecifikáciami: - požadovaný je min. 6 komorový plastový profil s min. 2 tesneniami (min. U=1,2 Wm2K), - izolačné dvojsklo ( 4-16-4 ) plnené argónom, osadené v hliníkovom rámiku (min. U=1 Wm2K), - celoobvodové oceľové kovanie, - oceľová pozinkovaná výstuž, - protiprievanová poistka - poistka proti zlej manipulácii s kľučkou a zdvíhač krídla - vnútorný parapet z PVC, - vonkajší parapet hliníkový, - možnosť výberu medzi mikroventiláciou a polohovým vetraním (sklápané okná), Okrem toho sa požaduje: - odvoz a likvidácia odpadu, - vykonanie vysprávok okolo okien tak v interiéri ako aj v exteriéri, - dodržať funkčné rozvrhnutie okien podľa nasledovného nákresu a popisu: 1) Okno č.1 - Množstvo: 36 ks: - Podkladový profil pod okno 30 mm, 2380 mm., - Parapet vnútorný komôrkový š.150 mm biely, 2420 mm., - Vonkajšia AL parapeta š 240 mm, 2400 mm.. Podrobný nákres okna je uvedený v súťažných podkladoch. 2) Dvojdielne okno (priečka) - Množstvo: 6 ks: - Podkladový profil pod okno 30 mm, 2380 mm., - Parapet vnútorný komôrkový š.150 mm biely, 2420 mm., - Vonkajšia AL parapeta š 110 mm, 2400 mm.. Podrobný nákres okna je uvedený v súťažných podkladoch. 3) Vchodové dvere - Množstvo: 1 ks: - Valčekový zámok - 2 ks, - Samozatvárač - 2 ks, - Obojstranné oblúkové mádlo. Podrobný nákres dverí je uvedený v súťažných podkladoch. Uchádzač predloží výpis plastových výrobkov a rozpočet s výkazom - výmer ( príloha č. 3 súťažných podkladov ( hárok „Krycí list“ a „Prehľad rozpočtových nákladov“ )) na výmenu okien. Uchádzač je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby ( stavebná suť, atď.) dodržiavať ustanovenia zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, viesť evidenciu odpadov a predložiť doklady o ich využití, resp. zneškodnení. Odvoz odpadov na riadenú skládku bude doložený dokladom.
CPV kód hlavného predmetu: 45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
Predpokladaná hodnota VZ: 25 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 13.11.201210:00
Dátum uverejnenia: 25.10.2012
Lehoty uskutočnenia: v 30 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 02.11.201214:30
Dátum otvárania ponúk: 13.11.2012 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 25.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com