Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Výmena okien na budove Správy katastra Liptovský Mikuláš (ID:23783)

Evidenčné číslo: 12708 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Správa katastra Liptovský Mikuláš, Kollárova 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je výmena okien na budove správy katastra v Námestove spočívajúcich v demontáži pôvodných okien , oceľovej mreže , vonkajších a vnútorných parapetov , odvoz s likvidáciou vybúraného stavebného odpadu s preukázaním dokladu certifikovanej firmy o jeho odovzdaní a uskladnení. Následným podmurovaním, resp. zamurovaním určených otvorov , dodávkou nových certifikovaných plastových okien s osadením konštrukcií do pripravených otvorov. Súčasťou sú stavebné práce spojené s vyspravením a povrchovými úpravami exteriéru a interiéru vzniknutých ostení. Požiadavka objednávateľa je na minimálne 6 komorový bezolovnatý plastový profilový systém s bezpečnostným sklom a koeficientom prestupu celého okna Uw=1,1 W/m2K v bielej farbe. Práce budú vykonávať certifikovaní montážnici dodávateľa. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je výpis výrobkov s náčrtmi typu okien a plôch určených na murovanie. Výpis výrobkov nenahrádza výrobnú dokumentáciu zhotoviteľa stavby , nerieši technické detaily v prípade montáže plastových okien. Dodaný predmet zákazky a s tým súvisiace práce musia spĺňať všetky v súčasnosti platné technické požiadavky a technické normy na výstavbu. Dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody na základe vykonaných skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej skladbe v zmysle platnej legislatívy.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 20 833,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 13.11.201214:00
Dátum uverejnenia: 24.10.2012
Lehoty uskutočnenia: v 1 mesiaci (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 14.11.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 24.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk