Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Výkon strážnej služby v areáli V 135 CENTRUM, Vajnorská 135, Bratislava (ID:24665)

Evidenčné číslo: 14224 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Areál V 135 CENTRUM, Vajnorská 135, Bratislava
Stručný opis VZ: Výkon strážnej služby v priestoroch verejného obstarávateľa - v areáli V 135 CENTRUM, Vajnorská 135, Bratislava v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 598/2008 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z. a zákona č. 547/2010 Z.z. a v súlade s vnútornými predpismi spoločnosti KSP, s.r.o.
CPV kód hlavného predmetu: 79713000-5 Strážne služby
Predpokladaná hodnota VZ: 138 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 01.02.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.12.201211:00
Dátum uverejnenia: 26.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 31.01.2014
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ vyžaduje zabezpečenie viazanosti ponuky zábezpekou. Zábezpeka je na predmet zákazky stanovená vo výške 6 500,00 EUR (slovom: šesťtisícpäťsto EUR). Spôsoby zloženia zábezpeky - poskytnutím bankovej záruky alebo zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa. Bližšie podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 17.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 02.01.2013 08:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 26.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk