Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva (ID:25089)

Evidenčné číslo: 15120 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: mestá a obce mikroregiónu Bodva: Veľká Ida, Jasov, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, Poproč, Medzev, Moldava nad Bodvou – časť Budulov, Mokrance, Paňovce, Čečejovce, Seleška, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Šemša,Hodkovce, Nováčany, Janík, Cestice – časť Dobogov, Obce údolia Kaňápt.
Stručný opis VZ: Víťazný uchádzač bude zodpovedný za výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností Stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva prostredníctvom tímu náležite oprávnených fyzických osôb (špecialistov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb. Víťazný uchádzač a jeho špecialisti musia rešpektovať aj ustanovenia Zmluvy o dielo uzavretej v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC. Projekt priestorovo pokrýva mestá a obce mikroregiónu Bodva: Veľká Ida, Jasov, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, Poproč, Medzev, Moldava nad Bodvou – časť Budulov, Mokrance, Paňovce, Čečejovce, Seleška, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Šemša,Hodkovce, Nováčany, Janík, Cestice – časť Dobogov, Obce údolia Kaňápt.
CPV kód hlavného predmetu: 71540000-5 Riadenie výstavby
Predpokladaná hodnota VZ: 1 400 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 30.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 17.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 25 mesiacoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky: zábezpeka: 67 000 € - na predloženie ponuky
Podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z kohézneho fondu, rozpočtu SR, a vlastných zdrojov. Splatnosť faktúr 90 dní, preddavky sa neposkytujú.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 16.01.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 30.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 17.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com