Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vybavenie laboratórií Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice (ID:24497)

Evidenčné číslo: 13936 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav experimentánej medicíny LF UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vybavenie laboratórií Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice vrátane dodávky, inštalácie a montáže laboratórneho nábytku a ďalších doplnkov, ktorými sú najmä: skrinky laboratórne s dverami pre prácu v sede a v stoji - jednodverové, skrinky laboratórne kombinované pre prácu v stoji -jednodverové-horné zásuvky, skrinky laboratórne s dverami pre prácu v sede- v stoji -dvojdverové, skrinky laboratórne kombinované pre prácu v sede a v stoji-dvojderové, skrinky laboratórne zásuvkové pre prácu v stoji-päť zásuviek, skrinky laboratórne inštalačné pre prácu v stoji-jednodverové, skrinky laboratórne inštalačné pre výlevku s podpornou oceľovou konštrukciou pre prácu v stoji-jednodverové, skrinky laboratórne ukončujúce pre prácu v stoji-jednodverové, oceľová konštrukcia, oceľová konštrukcia bez pracovnej dosky, oceľové konštrukcie so spodnou policou pre prácu v stoji bez pracovnej dosky, oceľové konštrukcie s úložnou policou bez pracovnej dosky, oceľová konštrukcia pojazdná s úložnou policou a 4 bantamovými kolieskami, oceľové konštrukcie tvaru"C" pre prácu v sede s výstuhou bez pracovnej dosky, médiové steny s PP vaničkou-bez PP vaničky- s 2 policami, rôzne pracovné dosky, zvýšený okraj ku keramike, rôzne kontajnery, rôzne nástenné skrinky-plné dvere- presklenné dvere-otvorené, police lamino "L", rôzne skrine laboratórne-dvojdverove-štvordverové,skriňové nadstavby-dvojdverové,lavice prekročné-lamino,oceľové konštrukcie rohové, domer, konzoly"L",kamenné výlevky, keramické umývadlá ovalné, batérie zmiešavacie, batérie laboratórne, laboratórne nástenné armatúry, laboratórne kolieskové stoličky, laboratórne pojazdné sedadlá, skrine na tlakové fľaše, vozíky pojadné nerezové, odťahy nad pracovný stôl, flexibilné hadice pre laboratórne použitie
CPV kód hlavného predmetu: 39180000-7 Laboratórny nábytok
Predpokladaná hodnota VZ: 125 110,2400 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 20.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 24
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 5000,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona č. 25/2006 Z.z. a bližšie popísané v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu výskum a vývoj a to na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 151/2011/2.2/OPVaV a zmluvy o partnerstve názov projektu: PROBIOTECH Kompetenčné centrum pre biiomodulátory a výživové doplnky, kód zmluvy: OPVaV - 2010/2.2/06-SORO, kód ITMS projektu: 26220220152.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.11.201211:00
Dátum otvárania ponúk: 17.12.2012 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 20.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com