Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Veterinárna starostlivosť o hovädzí dobytok (ID:25896)

Evidenčné číslo: 1400 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Hlavným miestom poskytovania veterinárnych služieb sú dve prihraničné oblasti Slovensko-Ukrajinskej hranice: Farma Ulič a Farma Zboj v rámci Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, štátny podnik.
Stručný opis VZ: Zabezpečenie veterinárnej starostlivosti o cca. 950 ks hovädzieho dobytka pre Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, jedným veterinárnym lekárom na dvoch farmách.
CPV kód hlavného predmetu: 85200000-1 Veterinárne služby
Predpokladaná hodnota VZ: 62 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.03.201311:00
Dátum uverejnenia: 30.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa nevyžaduje.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok ani zálohu na dodanie tovaru. Cenu za dodaný tovar uhradí kupujúci na základe predloženej faktúry po dodaní tovaru.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.02.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 04.03.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 30.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com