Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Veľké Orvište - Topoľové - II. etapa (ID:24886)

Evidenčné číslo: 14697 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Veľké Orvište
Stručný opis VZ: Zákazka zahŕňa stavbu komunikácií a spevnených plôch s odvodnením a inžinierskych sietí s prípojkami k budúcim objektom rodinných domov. Súčasťou zákazky sú aj vedlajšie rozpočtové náklady - testy, kontroly prevedených prác, geodetické a dokumentačné práce.
CPV kód hlavného predmetu: 45200000-9 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
Predpokladaná hodnota VZ: 565 988,7800 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 03.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 06.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 15 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 15.000 EUR. Spôsob zloženia zábezpeky upravujú súťažné podklady.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu, dielo bude fakturované po dokončení stavby, jej odovzdaní a prevzatí, splatnosť faktúry bude 120 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 03.01.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 06.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk