Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

USG prístroj (ID:24739)

Evidenčné číslo: 14374 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Nemocničná 1, Veľký Krtíš
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je kúpa tovaru - USG prístroj. Jedná sa o prístroj najvyššej kategórie pre široký rozsah vyšetrení vybavený multifrekvenčnou konvexnou sondou pre kompletné abdominálne vyšetrenia, multifrekvenčnou sektorovou sondou pre kardiologické a transkraniálne vyšetrenia a multifrekvenčnou lineárnou sondou pre vaskulárnu ultrasonografiu a small parts.
CPV kód hlavného predmetu: 33112000-8 Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia
Predpokladaná hodnota VZ: 60 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.12.201209:30
Dátum uverejnenia: 28.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 1 mesiaci (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 2.500,00 EUR. Podmienky a spôsob zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný leasingovou zmluvou na predmet zákazky verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 10.12.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 27.12.2012 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 28.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com