Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Úprava verejných priestranstiev v obci Ďurkovce (ID:25164)

Evidenčné číslo: 15345 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Obec Ďurkovce
Stručný opis VZ: Úprava verejných priestranstiev v obci Ďurkovce SO-01 : Oplotenie časti cintorína Projekt rieši rekonštrukciu oplotenia časti cintorína v obci Ďurkovce na parcele č. 632/1 – CKN (709, 730 – EKN). Projekt rieši výmenu oplotenia zo severovýchodnej a severozápadnej strany pozemku o celkovej dĺžke 147,3 m vrátane výmeny vstupných brán. SO-02 : Chodníky v cintoríne Predmetom projektu – SO – 02 Chodníky v cintoríne je vybudovanie chodníkov v cintoríne, a to od vstupných brán zo severovýchodnej a zo severozápadnej strany po objekt domu smútku. Stavebné práce pozostávajú z : - výkopu pre konštrukciu chodníka - osadenia parkových obrubníkov - vyhotovenia podkladných vrstiev chodníka - pokládky zámkovej dlažby (betónových tvaroviek) SO-03 : Úprava studne v cintoríne Predmetom projektu – Úprava studne v cintoríne, je rekonštrukcia, resp. stavebná úprava a oprava jestvujúcej studne v cintoríne obce Ďurkovce. V súčasnosti je potrebné riešiť stavebne túto studňu, pretože jej technické riešenie a stav nevyhovuje súčasným požiadavkám na bezpečnosť a účel. Je potrebné vyhotoviť nové zakladanie jednak samotného prekrytia studne ale aj zakladanie a novú konštrukciu nadzemnej časti. Pôdorysne je prekrytie studne riešené v štvorcovom tvare s vonkajším rozmerom 1,40 x 1,40 m. Obvodové steny prekrytia sú drevené s obkladom z ohobľovaných dosák. Strecha je sedlová s krytinou z asfaltových šindľov. SO-04 : Drevený altánok Predmetom projektu – Drevený altánok, je novostavba dreveného altánku v centre obce. Altánok je prístupný novovybudovaným chodníkom z miestnej komunikácie. Pôdorysne je altánok riešený v šesťhrannom tvare. Nosnú konštrukciu tvorí šesť drevených stĺpov, na ktorých je položená stanová šesťhranná strecha. SO-05 : Detské ihrisko Predmetom projektu – Detské ihrisko je novostavba detského ihriska v centre obce. Detské ihrisko je prístupné novovybudovaným chodníkom z miestnej komunikácie spolu s navrhovaným altánkom (SO – 04). Detské ihrisko je tvorené z drevených hracích prvkov – hojdačka reťazová dvojmiestna, preklápacia hojdačka, ohnisko na opekanie, lavičky s operadlom a odpadkový kôš. Určené je pre deti do 12 rokov. SO-06 : Rekonštrukcia verejného osvetlenia Táto projektová dokumentácia rieši verejné osvetlenie v obci Ďurkovce a to : a. rekonštrukciu verejného osvetlenia ( ďalej „VO“ ) inštalovaného na jestvujúcich podperných bodoch distribučného rozvodu NN ( ďalej „PB“ ) b. rozvodnicu verejného osvetlenia RVO.P PD rieši : - demontáž existujúc svietidiel VO vrátane výložníkov - montáž nových svietidiel vrátane výložníkov - demontáž rozvodnice verejného osvetlenia RVO - novú rozvodnicu verejného osvetlenia RVO.P a jej napojenie
CPV kód hlavného predmetu: 45212100-7 Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
Predpokladaná hodnota VZ: 59 516,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 01.08.2013
Lehota na predkladanie ponuk: 09.01.201308:00
Dátum uverejnenia: 18.12.2012
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 15.12.2013
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 28.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 09.01.2013 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 18.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk