Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Upratovacie služby v Zariadení pre Seniorov Juraja Schoppera n.o. (ID:24176)

Evidenčné číslo: 13346 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Upratovacie služby v Zariadení pre Seniorov Juraja Schoppera n.o. Rožňava - Huta č. 1454
Stručný opis VZ: Poskytovanie upratovacích služieb v zariadení
CPV kód hlavného predmetu: 90910000-9 Upratovacie služby
Predpokladaná hodnota VZ: 41 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 10.12.201208:00
Dátum uverejnenia: 08.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 12
Požadované zábezpeky a záruky: Osoba podľa § 7 , na predmet zákazky vyžaduje zábezpeku vo výške 1800,00 € . Podmienky zloženia zábezpeky budú podrobne opísané v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať zo štátnych zdrojov a osoby podľa § 7. Úhrada za predmet zákazky sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry s lehotou splatnosti 30 dní po jej prevzatí poverenou osobou . Platba bude vykonaná po vykonaní prác . Financovanie a platby sa budú realizovať v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v znení zmien a doplnení niektorých zákonov. Osoba podľa § 7 neposkytne preddavky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 10.12.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 08.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk