Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Údržba zelene na skládke Rychňava, odvodňovacích jarkoch a plochy medzi komunikáciou a chodníkmi v meste Levice (ID:24601)

Evidenčné číslo: 14101 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Na Rychňave, v meste Levice a v jeho mestských častiach: Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je údržba zelene na skládke Rychňava, údržba jarkov na odvedenie povrchových vôd, kosba a vyčistenie od náletových porastov a údržba plochy medzi komunikáciou a chodníkmi v meste Levice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
CPV kód hlavného predmetu: 77314100-5 Údržba trávnikov
Predpokladaná hodnota VZ: 53 542,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 20.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 22.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Nie sú.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Levice. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi. Podmienky financovania sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 20.12.2012 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 22.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk