Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Trebišov odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV (ID:25432)

Evidenčné číslo: 112 - MSP
Druh zakázky: Práce
Miesto plnenia: mesto Trebišov
Stručný opis VZ: Uskutočnenie prác na stavbe: Trebišov odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu. Rozšírením kanalizácie v samotnom meste Trebišov sa v riešených lokalitách zlepšia odtokové pomery v stokovej sieti za prívalových dažďov. V rámci projektu bude zrekonštruovaná jedna ČOV Trebišov, na ktorú bude po realizácii projektu napojených 25 152 EO. Rozšírenie stokovej siete v dĺžke 23 m je navrhnuté na Moyzesovej ulici s cieľom odľahčiť kanalizačný zberač DN 1000 na Hollého ulici a taktiež je navrhnuté predĺženie uličnej stoky na Budovateľskej ulici o 34 m. Predĺžením stoky sa umožní napojenie dvoch domov na kanalizáciu na konci Budovateľskej ul. a tiež presmerovanie splaškových vôd z MČ Paričov do kratšej trasy v smere do ČOV. V rámci kanalizácie sa plánujú ešte vybudovať odľahčovacia šachta, čerpacia stanica dažďových vôd vrátane elektrickej prípojky a výtlačné potrubie dažďových vôd z ČS do recipientu (potok Trnávka).
CPV kód hlavného predmetu: 45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení
Predpokladaná hodnota VZ: 9 824 600,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 19.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 04.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 19 mesiacoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka: 300 000 € na súťažnú ponuku
Podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z kohézneho fondu, rozpočtu SR a vlastných zdrojov. Splatnosť faktúr 90 dní, preddavky sa neposkytujú.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.02.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 19.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 04.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk