Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Transmisný elektrónový mikroskop (ID:24005)

Evidenčné číslo: 13078 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice
Stručný opis VZ: Rutinné zariadenie s vysokým rozlíšením, s možnosťou pozorovania vzoriek pozostávajúcich z ľahkých prvkov (H, C, N, O, S, P) s vysokým kontrastom bez použitia farbenia ťažkými kovmi, možnosť pozorovať magnetické nanočastice pozostávajúce zo zlúčenín železa, nízke pracovné napätie (5 - 10 kV), minimálna rozlišovacia schopnosť 4,0 nm, minimálna veľkosť sondy 100 nm.
CPV kód hlavného predmetu: 38511200-2 Transmisné elektrónové mikroskopy
Predpokladaná hodnota VZ: 133 333,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 29.11.201210:00
Dátum uverejnenia: 31.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 6
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, operačný program Výskum a vývoj, Európsky fond regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Názov projektu: Dobudovanie infraštruktúry pre výskum nanosystémov s perspektívou využitia v technickej a medicínskej praxi ITMS kód projektu: 26210120012 Platobné podmienky sú predmetom návrhu kúpnej zmluvy (ďalej len zmluva) podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. Úhrada za dodaný tovar bude vykonaná po dodaní jednotlivých položiek zákazky bezhotovostným platobným prevodom na základe vystavenej faktúry s dodacím listom so splatnosťou minimálne 90 dní od jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie predmetu zmluvy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 12.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 29.11.2012 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 31.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk