Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.. (ID:25094)

Evidenčné číslo: 15125 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava a všetky jej pracoviská na území Slovenskej republiky.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka tlačív pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa: Stručný opis: - C1, I. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie, Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľ a Príloha k výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľ; - C2, II. Predvolanie; - C3, III. Preukaz poistenca a Preukaz poistenca EU; - C4, IV. Poštový poukaz PPPU; - C5, V. Firemná vizitka; rozmer 90 x 50 mm, farebnosť 2+0 - C6, VI. Firemná vizitka; rozmer 90 x 50 mm, farebnosť 2+2 - C7, VII. Odhláška poistenca, Oznámenie poistenca/platiteľa poistného , Oznámenie poistenca/platiteľa poistného o zmenách a Oznámenie o vzniku a zániku platiteľa poistného ; - C8, VIII. Prihláška poistenca; - C9, IX. Diskrétna obálka A5, - Obálky s potlačou logom a odosielanou adresou verejného obstarávateľa. Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v súťažných podkladoch. Grafický návrh nie súčasťou predmetu zákazky, grafické návrhy verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi. Predpokladaná doba objednávania je každých 14 dní s minimálnou objednávkou vo výške 20,- eur na stredisko. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, - odosielanie objednávok prostredníctvom elektronického objednávkového systému uchádzača podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvo za nezáväzné. V prípade potreby si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo objednať nižšie alebo vyššie množstvá ako sú predpokladané. V prípade, že budú objednané nižšie množstvá ako sú predpokladané množstvá, nevzniká uchádzačovi automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu zákazky, tak ako je vyššie definovaný.
CPV kód hlavného predmetu: 79810000-5 Tlačiarenské služby
Predpokladaná hodnota VZ: 550 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 17.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc EUR). Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Rámcovej dohody. Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu Rámcovej dohody.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 08.01.201314:30
Dátum otvárania ponúk: 18.01.2013 13:45
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 17.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk