Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany (ID:24011)

Evidenčné číslo: 13084 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Slovenské pošta, a. s., POFIS, Námestie slobody 27, 817 96 Bratislava, Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetomj zákazky je A)tlač poštových známok: A1) líniovou tlačou z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP), A2) rotačnou líniovou tlačou z hĺbky RLH) v kombinácii s rotačnou rastrovou tlačou z hĺbky (RRH), A3) ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH), B)tlač poštových lístkov ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH), C)tlač celinových obálok: C1) tlač celinových obálok (COB) líniovou tlačou z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH), C2) tlač služobných celinových obálok (SCOB) ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH), D)tlač obálok prvého dňa (FDC) líniovou tlačou z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH), E)tlač filatelistických a propagačných produktov: E1) tlač analogických a celinových pohľadníc (CM a CP) obojstrannou ofsetovou tlačou z plochy (OP), E2) tlač nálepných a pamätných listov (NL a PL) ofsetovou tlačou z plochy (OP), E3) prítlač na poštové lístky (CDV+) ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s líniovou tlačou z hĺbky (LH), E4) prítlač na celinové obálky (COB+) ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s líniovou tlačou z hĺbky (LH), E5) tlač filatelistických a propagačných materiálov líniovou tlačou z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP) a v kombinácii s knihárskymi prácami, E6) výroba obalov na filatelistické produkty - ofsetová tlač z plochy (OP) v kombinácii s knihárskymi prácami, E7) pečiatkovanie filatelistických produktov - tlač z výšky vrátane ochranných, prevádzkových a bezpečnostných prvkov, balenia a dopravy na miesto plnenia, prípadne aj skladovania na prechodný čas.
CPV kód hlavného predmetu: 79810000-5 Tlačiarenské služby
Predpokladaná hodnota VZ: 4 940 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 31.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: 1.Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk. 2.Zábezpeka je pre predmet zákazky stanovená vo výške 100 000,00 EUR bez DPH. 3. Spôsoby zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Spôsoby zloženia zábezpeky sú: 3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo 3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa:
Podmienky financovania: Zákazka je financovaná z prevádzkových prostriedkov obstarávateľa. Obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky ani zálohy. Každá mesačná platba za poskytnuté služby sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v EUR (eurách), bankovým prevodom prostredníctvom finančného ústavu obstarávateľa na účet poskytovateľa na základe poskytovateľom predložených faktúr, ktorých súčasťou bude obojstranne potvrdená objednávka a dodacie listy k stravovacím poukážkam. Faktúra musí obsahovať všetky požadované náležitosti daňového dokladu.Splatnosť faktúry je ša (tridsať) dní od jej vystavenia ak bola obstarávateľovi doručená do 3 (troch) dní od jej vystavenia - pri neskoršom doručení faktúry obstarávateľovi sa o počet dní omeškania predlžuje jej splatnosť
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 16.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 14.12.2012 10:05
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 31.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk