Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Televízne relácie a reklamné spoty (ID:24037)

Evidenčné číslo: 13139 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B 841 01 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je výroba dvoch typov relácií cyklus informačných relácií pozostávajúcich z 12 dielov (stopáž jedného dielu 13 minút), ktorých obsahom bude prezentácia vybraných projektov z operačného programu Vzdelávanie (financovaného z Európskeho sociálneho fondu) a operačného programu Výskum a vývoj (financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a výroby reklamného TV spot v rozsahu 30 sekúnd. Predmetom zákazky je aj návrh mediálneho plánu vysielania a zabezpečenia vysielacieho času vo verejnoprávnej televízii pre cyklus informačných relácií a návrh mediálneho plánu vysielania reklamných TV spotov v troch televíziách s najväčšou sledovanosťou a jednej televízii zameranej na spravodajstvo a publicistiku s celoslovenskou pôsobnosťou.
CPV kód hlavného predmetu: 92111200-4 Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov
Predpokladaná hodnota VZ: 490 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 02.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 11 mesiacoch (od zadania zákazky)
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 17.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 02.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com