Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Technológia kuchyne – Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne (ID:24004)

Evidenčné číslo: 13077 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Miestom poskytnutia plnenia predmetu obstarávania je Slovenská republika, v mieste sídla subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa ŽSK, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín.
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je výber dodávateľa kuchynskej technológie pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho v Dolnom Kubíne, v rozsahu uvedenom vo výkaze výmer schváleného projektu. Súčasťou cenovej ponuky budú i náklady na demontáž, odvoz a likvidáciu starej technológie, na dodanie a dovoz predmetu obstarávania na miesto dodania, na jeho inštaláciu vrátane potrebných revíznych správ a zaškolenia.
CPV kód hlavného predmetu: 39221000-7 Kuchynské vybavenie
Predpokladaná hodnota VZ: 190 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 29.11.201209:00
Dátum uverejnenia: 31.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 3
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená v sume 5 000,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať na základe vystavených faktúr. Faktúry sa budú vystavovať po dodaní uceleného celku predmetu obstarávania. Lehota splatnosti faktúry sa požaduje minimálne 90 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Ostatné podmienky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 15.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 29.11.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 31.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk