Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Technická štúdia - Dopravné prepojenie Rákoš - Zlatý Potok, Zvolen (ID:24359)

Evidenčné číslo: 13675 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Mestský úrad Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen
Stručný opis VZ: Technická štúdia má podrobnejšie overiť trasu veľkého vonkajšieho dopravného okruhu navrhnutého v ÚPN mesta Zvolen v jeho severnej časti medzi mestskými časťami Rákoš a Zlatý Potok. Účelom technickej štúdie je určiť najvhodnejšiu trasu dopravného prepojenia s ohľadom na jestvujúce prekážky v území ktorými sú najmä tok rieky Hron, elektrifikovaná železničná trať Zvolen – Banská Bystrica, svahy terénnej vyvýšeniny Sarvaška, obmedzené priestorové možnosti v husto urbanizovanom území v časti Podborová. Navrhnúť dopravné a technické riešenie komunikácie, križovatiek a mostných objektov.
CPV kód hlavného predmetu: 71300000-1 Inžinierske služby
Predpokladaná hodnota VZ: 16 540,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 04.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 13.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 60 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 04.12.2012 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 13.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com