Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Súbor prístrojov a zariadení (ID:24909)

Evidenčné číslo: 14755 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: miesta dodania tovarov sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je súbor prístrojov a zariadení podľa technickej špecifikácia bližšie určenej v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 38112100-4 Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent)
Predpokladaná hodnota VZ: 242 244,3300 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.01.201308:00
Dátum uverejnenia: 07.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 9 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: nevyžaduje sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávatela, z fondov Európskej únie, Operačný program Výskum a vývoj, (ITMS : 26240220072) a štátneho rozpočtu SR. Verejný obstarávateľ vykoná platbu na základe vystavených faktúr od zhotoviteľa podľa skutočne dodaných tovarov, v súlade s uzatvorenou zmluvou na dodanie tovarov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúr je 120 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 16.01.201323:59
Dátum otvárania ponúk: 17.01.2013 15:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 07.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk