Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Stropkov – Krušinec – Tisinec – rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV (ID:25433)

Evidenčné číslo: 113 - MSP
Druh zakázky: Práce
Miesto plnenia: mesto Stropkov, obce Krušinec a Tisinec
Stručný opis VZ: Uskutočnenie prác na stavbe: Stropkov – Krušinec – Tisinec – Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu. Miestom realizácie stavebných prác je aglomerácia Stropkov, ktorá zahŕňa obce Stropkov, Krušinec a Tisinec. V meste Stropkov je vybudovaná jednotná kanalizačná sieť zabezpečujúca odvedenie splaškových a dažďových vôd z územia mesta. Komunálne odpadové vody sú odvádzané a čistené na existujúcej ČOV Stropkov. V súčasnosti sú vybudované dve odľahčovacie stoky, ktorých kapacita nie je dostatočná a je potrebná ich výmena. Pre plynulú prevádzku kanalizačnej siete je potrebné jej rozšírenie z kapacitných dôvodov. Na niektorých miestach je potrebné kanalizáciu dobudovať. V mestskej časti Stropkova – Bokša, v obci Krušinec, ani Tisinec nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Celkovo je potrebné vybudovať 21,132 km kanalizačnej siete. V rámci tejto zákazky je naplánované zrušenie stôk a kanalizácie. Celkovo má byť zrušených 106 ks šácht – priemerná hĺbka 3 m; a zrušené úseky kanalizácie o celkovej dĺžke 7 402,26 m. Presné určenie druhu zrušenia stôk bude definované počas výstavby. Návrh zrušenia stokovej siete: 40% vyťažením, 60% zaplnením stôk. ČOV v Stropkove si vyžaduje dobudovanie a zvýšenie kapacity. V roku 2006 bola daná do užívania prvá etapa ČOV – mechanický stupeň čistenia a kalové hospodárstvo pre 15 000 EO a dve biologické linky s dosadzovacou nádržou pre 10 000 EO. Na dosiahnutie potrebnej úrovne kvality a rozsahu odkanalizovania v rámci aglomerácie je potrebné dobudovať kanalizačnú sieť a intenzifikovať ČOV.
CPV kód hlavného predmetu: 45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení
Predpokladaná hodnota VZ: 15 590 510,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 19.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 04.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 20 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka: 300 000 € na súťažnú ponuku
Podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z kohézneho fondu, rozpočtu SR a vlastných zdrojov. Splatnosť faktúr 90 dní, preddavky sa neposkytujú.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.02.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 19.02.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 04.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk