Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Strojné a elektrické úpravy na žeriave č.5, 16/32tx33/21m (ID:25049)

Evidenčné číslo: 15053 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Slovenská plavba a prístavy a.s., Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je rekonštrukcia prístavného žeriava pre potreby SPaP a.s. Zadávateľ zákazky ma záujem rekonštruovať strojné a elektrické časti žeriava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 – „Opis predmetu zákazky
CPV kód hlavného predmetu: 50531400-0 Opravy a údržba žeriavov
Predpokladaná hodnota VZ: 237 680,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 30.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 14.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 9 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: nie
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov zadávateľa zákazky a z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Stredná Európa z projektu Uprading of Inwland Waterway and Sea Ports (INWAPO) s kódom 3sCE415P2
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 31.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 30.01.2013 11:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 14.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com