Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

strážna služba s technickým zabezpečením (ID:24509)

Evidenčné číslo: 13949 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Regionálna správa a údržba ciest Levice, závod Levice - Nádražný rad 27, cestmajsterský obvod Želiezovce - Schubertova 44, cestmajsterský obvod Šahy - Lesná 1
Stručný opis VZ: poskytovanie nepretržitej strážnej služby s technickým zabezpečením v objektoch Regionálnej správy a údržby ciest Levice a.s.: • Ochrana oplotených areálov, objektov a výkon obchádzok • Uskutočňovanie výjazdov 3x denne za účelom kontroly objektov s predložením denného záznamu o ich realizovaní • Ochrana hnuteľného, nehnuteľného majetku v správe RSÚC Levice a.s., zamestnancov a majetku tretích osôb nachádzajúcich sa s vedomím RSÚC Levice a.s. v stráženom objekte • Zabezpečovanie informačnej služby, hlásenie služby na úseku požiarnej ochrany, predchádzanie vzniku prevádzkovej havárie alebo inej mimoriadnej udalosti a vyhlasovanie stupňov pohotovosti • Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnej dobe • Vypracovanie smernice pre výkon strážnej služby • Dodanie a inštalácia technického zariadenia na monitorovanie areálu, (podľa technických parametrov uvedených v prílohe) • napojenie technického zariadenia na pult centrálnej ochrany napojených objektov a preškolenie obsluhujúceho personálu • Záručný a pozáručný servis technického zariadenia na monitorovanie areálu
CPV kód hlavného predmetu: 79713000-5 Strážne služby
Predpokladaná hodnota VZ: Od: 300 000,0000 Do: 400 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.01.201311:00
Dátum uverejnenia: 20.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzačov zloženie zábezpeky pri predložení ponuky vo výške 15 000,00 EUR (slovom pätnásťtisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet obstarávania s bude financovať z bežných výdavkov rozpočtu verejného obstarávateľa. Spôsob platby bude vykonaný prevodným príkazom mesačne. Lehota splatnosti faktúr: 90 dní odo dňa prevzatia faktúry od dodávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 31.12.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 15.01.2013 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com