Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Stravovanie zamestnancov formou ekonomického prenájmu kuchyne MPRV SR (ID:24012)

Evidenčné číslo: 13085 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Stručný opis VZ: Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou ekonomického prenájmu kuchyne MPRV SR
CPV kód hlavného predmetu: 55511000-5 Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obmedzenou klientelou
Predpokladaná hodnota VZ: 1 320 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 31.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 40 000,- eur, slovom štyridsaťtisíc eur.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude hradený zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, na základe faktúr formou bezhotovostného platobného styku. Preddavok ani zálohová platba sa nebude poskytovať. Platby sa budú realizovať v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve, časť B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 17.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 31.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk