Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Stavebné práce: Rekonštrukcia zariadenia cestovného ruchu - Alexandra Šport Hotel v Púchove. (ID:25426)

Evidenčné číslo: 99 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Katastrálne územie Púchov, ALEXANDRA HOTEL, s.r.o. – konkrétne prevádzka ALEXANDRA ŠPORT HOTEL – Ul. 1. mája 899, 020 01 Púchov. NUTS kód:
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác potrebných pre implementáciu projektu: „Rekonštrukcia zariadenia cestovného ruchu - Alexandra Šport Hotel v Púchove“ a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Ide najmä o zateplenie hotela, stavebné úpravy kotolne, rozšírenie reštaurácie – denného baru, prestavbu wellness – parnej sauny a ďalšie stavebné úpravy hotela. Podrobný opis zákazky je uvedený v: a) projektovej dokumentácií: „Zateplenie objektu zariadenia cestovného ruchu "Šport Hotel ALEXANDRA" v Púchov“, ktorú vypracovala spoločnosť PROMA, s.r.o., Ing. Ján Majerský, PhD. so sídlom: Bytčická 16, 010 01 Žilina, z 06/2012, č. 2665/2012; b) projektovej dokumentácií: „Stavebné úpravy kotolne objektu zariadenia cestovného ruchu "Šport Hotel ALEXANDRA" v Púchove“, ktorú vypracovala spoločnosť PROMA, s.r.o., Ing. Ján Majerský, PhD. so sídlom: Bytčická 16, 010 01 Žilina, z 06/2012, č. 2665/2012 c) projektovej dokumentácií: „ŠPORTHOTEL ALEXANDRA PÚCHOV, ROZŠÍRENIE REŠTAURÁCIE – DENNÝ BAR“, ktorú vypracovala spoločnosť PROARCH, s.r.o. POPRAD, Ing. arch. Ján Veselovský so sídlom Bajkalská 20, 058 01 Poprad, z 03/2012, č. 907-09; d) projektovej dokumentácií: „ŠPORTHOTEL ALEXANDRA PÚCHOV, Prestavba wellness – Parná sauna“, ktorú vypracovala spoločnosť PROARCH, s.r.o. POPRAD, Ing. arch. Ján Veselovský so sídlom Bajkalská 20, 058 01 Poprad, z 02/2011, č. 907-09; e) projektovej dokumentácií: „ŠPORTHOTEL ALEXANDRA PÚCHOV VYBAVENIE INTERIÉRU IZIEB“, ktorú vypracovala spoločnosť PROARCH, s.r.o. POPRAD, Ing. arch. Ján Veselovský so sídlom Bajkalská 20, 058 01 Poprad, z 03/2012, č. 907-09 – pri tejto projektovej dokumentácii je predmetom tejto zákazky však len jej stavebná časť, nie interiérové (tovarové) vybavenie. Uchádzači budú teda naceňovať z tejto projektovej dokumentácie len upravený výkaz-výmer (upraveným výkazom-výmer sa rozumie výkaz-výmer len na stavebnú časť, t.z. očistený od interiérového (tovarového) vybavenia f) projektovej dokumentácií: „Kongresové centrum hotel ŠPORTHOTEL Púchov – INTERIÉR“ , ktorú vypracovala spoločnosť PROARCH, s.r.o. POPRAD, Ing. arch. Ján Veselovský so sídlom Bajkalská 20, 058 01 Poprad, z 03/2012, č. 907-09 (všetky vyššie uvedené projektové dokumentácie ďalej v texte označované aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), g) Ohlásení drobnej stavby "Šport Hotel ALEXANDRA", ktoré vydalo Mesto Púchov sp. zn. 2012/02249-TF3-B/10-Mo z 17.07.2012 pričom tieto projektové dokumentácie a ohlásenie tvoria prílohou k súťažným podkladom.
CPV kód hlavného predmetu: 45212411-0 Stavebné práce na hoteloch
Predpokladaná hodnota VZ: 693 311,9800 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 25.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 03.01.2013
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 15.01.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 25.01.2013 14:15
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 03.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk