Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Sprevádzkovanie druhého dvojradu RÚ v Mochovciach (ID:25434)

Evidenčné číslo: 114 - MUP
Druh zakázky: Práce
Miesto plnenia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Republikové úložisko v katastrálnom území Mochovce
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na sprevádzkovaní druhého dvojradu Republikového úložiskarádioaktívnych odpadov v katastrálnom území Mochovce, okres Levice. Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov je multibariérové úložisko povrchového typu určené na trvalé uloženie nízko a stredne aktívnych rádioaktívnych odpadov. Práce sú realizované na základe vypracovanej projektovej dokumentácie bez obmedzenia činnosti ukladania rádioaktívnych odpadov. Rozsah prác zahŕňa najmä: -Sanáciu existujúcich betónových konštrukcií -Rekonštrukciu žeriavových dráh -Sanáciu prasklín v monitorovacích štôlňach a kontrolných šachtách -Sanáciu izolačných náterov stien úložných boxov -Výstavbu opláštenej oceľovej haly vrátane základových konštrukcií Práce budú vykonávané v areáli jadrového zariadenia, čiastočne v kontrolovanom pásme objednávateľa v priestoroch so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a v priestoroch so zvýšeným stupňom fyzickej ochrany, v ktorých sa vyžadujú osobitné ochranné opatrenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 45213250-0 Stavebné práce na stavbe priemyselných budov
Predpokladaná hodnota VZ: 6 924 991,0000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 04.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 18 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 300 000,- EUR a výkonovú záruku vo výške 10% celkovej ceny za dielo. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude z časti financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z časti z prostriedkov Národného jadrového fondu (NJF) na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 04.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk