Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. (ID:24460)

Evidenčné číslo: 13859 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Slovenská republika, jej ústavy a pracoviská a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, 041 54 Košice, Slovenská republika, jej ústavy a pracoviská
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov enzýmov, kitov, kultivačných médií, rastových faktorov, protilátok, antibiotík, reagencií, dekontaminačných roztokov, chemikálií – anorganických kyselín, uhľovodíkov, chemických prvkov, organických zlúčenín na báze proteínov, tkanivových kultúr, diagnostických systémov, chemikálií pre molekulovú biológiu, spotrebného laboratórneho materiálu zo skla, zdravotníckych výrobkov z gumy, plastových výrobkov a pomôcok, materiálu pre dávkovanie a titráciu, materiálu pre filtráciu, te
CPV kód hlavného predmetu: 24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie
Predpokladaná hodnota VZ: 1 291 346,7800 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 19.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške pre časť I : 20 000,00 EUR a pre časť II : 20 000,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných finančných prostriedkov a z nenávratných finančných príspevku z fondov EÚ. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 90 pracovných dní od ich doručenia, z dôvodu ich odsúhlasenia poskytovateľom NFP. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu zmluvy. Bližšie podmienky financovania sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.11.201211:00
Dátum otvárania ponúk: 17.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 19.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com