Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Spektroskopická zostava (ID:24942)

Evidenčné číslo: 14815 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied, Jesenná 5, 040 01 Košice
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je spektroskopická zostava zložená zo spektrografu, dvoch CCD kamier (jednej pre UV-VIS a druhej pre infračervenú oblasť).
CPV kód hlavného predmetu: 33151300-6 Spektrografy
Predpokladaná hodnota VZ: 80 800,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 07.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 10.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 3 000 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona o verejnom obstarávaní a bližšie uvedené v sútažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, vlastných zdrojov a z nenávratných finančných prostriedkov fondov EÚ. Lehota splatnosti faktúr je 90 pracovných dní od ich doručenia, z dôvodu ich odsúhlasenia poskytovateľom NFP. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu zmluvy. Bližšie podmienky financovania sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.12.201211:00
Dátum otvárania ponúk: 07.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 10.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk