Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

SOŠ obchodu a služieb Čadca - Stavebné úpravy výplní otvorov. (ID:25425)

Evidenčné číslo: 98 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Miestom poskytnutia plnenia predmetu zákazky je Slovenská republika, v mieste sídla subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17.novembra 2579, 022 01 Čadca.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác, ktorých cieľom je výmena starých okien za nové plastové 6-komorový okenný profil, na 1.np v objekte zariadenia a s tým súvisiace práce – parapety, vyspravenie ostení, odvoz a likvidácia odpadu. Bližší popis a špecifikácie sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl
Predpokladaná hodnota VZ: 28 420,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 24.01.201313:00
Dátum uverejnenia: 03.01.2013
Lehoty uskutočnenia: v 1 mesiaci (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Dátum otvárania ponúk: 24.01.2013 13:15
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 03.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com