Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

SO-02 - Modernizácia výťahov (ID:24321)

Evidenčné číslo: 13603 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24
Stručný opis VZ: Predmet obstarávania bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie „Sanácia hydroizolácie auly a rekonštrukcia sociálnych zariadení v aule, SO-02 – Modernizácia výťahov“. V rámci predmetu obstarania sa jedná o výmenu a rekonštrukciu výťahov s požadovanými stavebnými úpravami, v pôvodných výťahových šachtách. Jedná sa o nasledovné výťahy označené číslami podľa projektovej dokumentácie: - Kompletná výmena výťahu č. 2 – demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu s požadovanými stavebnými úpravami v budove Fakulty ekológie a environmentalistiky (FEE). - Kompletná výmena výťahu č. 4 – demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu s požadovanými stavebnými úpravami v hlavnej budove (katedry a dekanáty časť „B“). - Výmena kabíny, kabínových dverí a šachtových dverí výťahu č. 6 – demontáž pôvodnej kabíny a šachtových dverí, dodávka a montáž novej kovovej kabíny a šachtových dverí výťahu s požadovanými stavebnými úpravami v hlavnej budove (katedry a dekanáty časť „B“). Súčasťou predmetu zákazky je zabezpečiť, statický posudok podlahy strojovne, kompletnú dokumentáciu, požadované certifikáty a predpísané skúšky výťahov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a nariadenia vlády č. 571/2001 Z. z. Technické parametre a požiadavky na výťahov sú nasledovné: - Energetická účinnosť výťahov – „A“. - Pohon výťahov bezprevodovými synchrónnymi el. motormi. - Elektronické sledovanie nosných prvkov. - Automatický batériový dojazd v prípade výpadku el. energie. - Výťah č. 4 a výťah č. 6 riešiť v prevedení pre dopravu imobilných. - Povrchová úprava kabín bezoterová farba. - Požadovaná záručná doba 60 mesiacov. - Zvýšená záruka na nosné prvky. - Telefón riešiť klapkami. - Využitie maximálneho priestoru výťahovej šachty pri čo najmenších stavebných úpravách. - Predpríprava na kamerový systém. Dodržanie technických parametrov a požiadaviek na výťahy musí víťazný uchádzač dokladovať pred podpísaním zmluvy.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 120 394,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 03.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 12.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 4 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 03.12.2012 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 12.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk