Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Služby hromadného stravovania (ID:24461)

Evidenčné číslo: 13860 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je miestom plnenia: - Jedáleň na Drieňovej ul. č. 22, 826 86 Bratislava 29 - Bufet na Drieňovej ul. č. 22, 826 86 Bratislava 29 - Kuchyňa na Drieňovej ul. č. 22, 826 86 Bratislava 29 - Výdajňa s príslušenstvom na Drieňovej ul. č. 22, 826 86 Bratislava 29 - Bufet v objekte Policajného prezídia MV SR na Račianskej ul. č. 45, Bratislava - Bufet v objekte Ministerstva vnútra SR na Pribinovej ul. č. 2, Bratislava - Bufet v objekte Ministerstva vnútra SR na Romanovej ul. č. 37, Bratislava Úplná adresa miesta plnenia, s telefónnymi číslami a kontaktnými osobami budú uvedené v uzatvorených zmluvách.
Stručný opis VZ: Zabezpečenie služieb hromadného stravovania Predmetom zákazky je poskytnutie služieb hromadného stravovania pre cca 900 zamestnancov verejného obstarávateľa, formou zabezpečenia prípravy, výroby, rozvozu a výdaja teplej stravy v rozsahu služieb závodného stravovania (obedov) a služieb maloobchodného predaja v prevádzkach zariadení rýchleho občerstvenia (bufetové služby), v prenajatých priestoroch objektov verejného obstarávateľa vyčlenených pre tento účel. Podrobné vymedzenie predmetu služby je uvedené v súťažných podkladoch v kapitole B1. Opis predmetu zákazky.
CPV kód hlavného predmetu: 55320000-9 Služby spojené s podávaním jedál
Predpokladaná hodnota VZ: 2 835 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 02.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 19.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 60 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky vo výške 100 000,00 EUR (slovom: stotisíc EUR).
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu poskytovateľa služby a objednávateľa, na základe zadania zákazky, ktorým je zmluva s finančným plnením, uzavretá medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom a prenajímateľom a úspešným uchádzačom ako nájomcom a poskytovateľom služby.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 06.12.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 03.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 19.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk