Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Sledovač jedného traktu (ID:23842)

Evidenčné číslo: 12798 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Stavebná fakulta
Stručný opis VZ: Jedná sa o dodanie Sledovača jedného traktu a vodnej nádrže pre sledovač jedného traktu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch..
CPV kód hlavného predmetu: 38400000-9 Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
Predpokladaná hodnota VZ: 53 675,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 26.11.201209:00
Dátum uverejnenia: 26.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: nepožadujú sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa, z bežného účtu vedeným Štátnou pokladnicou, a z prostriedkov EÚ. formou bezhotovostného platobného styku. Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na dodanie predmetu zákazky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 12.11.201213:00
Dátum otvárania ponúk: 26.11.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 26.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com