Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Servis a oprava hardvéru (ID:25517)

Evidenčné číslo: 400 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: - Sídlo verejného obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava - Dislokované pracoviská NDS, bližšie špecifikované v prílohe č. 3 súťažných podkladov
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zabezpečenie dostupnosti a sprevádzkovania komponentov infraštruktúry IKT pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. (ďalej aj NDS alebo Objednávateľ). Úlohou Poskytovateľa bude poskytovať centrálny a jednotný systém udržiavajúci prevádzkyschopnosť všetkých potrebných komponentov infraštruktúry IKT Objednávateľa v zmysle požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky. Pod všetkými potrebnými komponentmi infraštruktúry IKT Objednávateľa sa chápu hardvérové zariadenia spolu so systémovým softvérom (tzv. firmvérom) a operačným systémom IBM AIX, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie prevádzky informačných systémov Objednávateľa podľa požiadaviek ich koncových používateľov (ďalej aj položky IKT) a ktorých zoznam a klasifikácia sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch;
CPV kód hlavného predmetu: 50312000-5 Údržba a opravy počítačového vybavenia
Predpokladaná hodnota VZ: 1 400 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 08.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 10.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 14 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 70 000,- EUR (slovom sedemdesiattisíc EUR). Ďalšie Informácie ohľadne zábezpeky viazanosti ponúk sú v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 18.01.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 08.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 10.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk