Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Server (ID:24765)

Evidenčné číslo: 14427 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
Stručný opis VZ: Dodanie 24 ks serverov podla špecifikácie v sútažných podkladoch
CPV kód hlavného predmetu: 48820000-2 Servery
Predpokladaná hodnota VZ: 42 600,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 28.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 29.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 14 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 2 000,00 € (slovom: dvetisíc Eur). Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa. Podmienky zloženia zábezpeky budú bližšie určené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, operacčého programu Výskum a vývoj a z vlastných zdrojov verejného obstarávatelľ. Verejný obstarávatelľ neposkytuje na plnenie predmetu zákazky preddavok ani zálohové platby. Úhrady sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavených faktúr a priložených dodacích listov. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 90 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.12.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 28.12.2012 12:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 29.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk