Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici - sektor K (ID:39697)

Evidenčné číslo: 14506 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je zhotovenia diela rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici o sektor K. Jedná sa o realizáciu stavebných prác vo vymedzenom území v areáli cintorína na Mariánskej ulici určeného pre pochovávanie. Jedná sa o stavbu 5 urnových stien pre pochovávanie, komunikačného systému, spevnených plôch, pietnej steny s prvkami drobnej architektúry, technického zázemia a sadových úprav v zmysle projektovej dokumentácie : Rozšírenie cintorína sektor K na Mariánskej ulici Prievidza spracovanej spoločnosťou AGS ATELIÉR s.r.o., Prievidza. Vzhľadom na finančné možnosti verejného obstarávateľa bude realizácia rozdelená na 2 etapy s tým, že v roku 2014 bude realizovaná 1. etapa v celkovej výške 128 000,00 € bez DPH a 2. etapa bude zrealizovaná najneskôr v roku 2016 v ostávajúcej výške. Rozsah prác prvej etapy upraví verejný obstarávateľ po uzatvorení zmluvy o dielo so zhotoviteľom po vzájomnej dohode a bude požadovať vybudovať minimálne: 1. Urnovú bránu a minimálne jednu urnovú stenu 2. Chodníky a spevnené plochy spájajúce urnovú stenu a hlavný chodník 3. Vodovodný systém 4. Časť osvetlenia areálu Pred začatím realizácie prác je potrebné, aby úspešný uchádzač zabezpečil vypracovanie a odsúhlasenie prenosného dopravného značenia. Stavba bude prebiehať za prevádzky cintorína a úspešný uchádzač bude povinný rešpektovať konanie pohrebov v blízkosti staveniska. Projektová dokumenácia s výkazom výmer je súčasťou súťažných podkladov na CD nosiči. V prípade, že sa vo výkaze výmer, v projektovej dokumentácii nachádza konkrétny výrobok alebo značka, uchádzač môže oceniť ekvivalent.
CPV kód hlavného predmetu: 45236300-3 Stavebné práce na stavbe plôch pre cintoríny
Predpokladaná hodnota VZ: 470 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 06.08.201414:00
Dátum uverejnenia: 14.07.2014
Lehoty uskutočnenia: v 90 dňoch (od zadania zákazky)
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 06.08.201414:00
Dátum otvárania ponúk: 07.08.2014 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 14.07.2014
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk