Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Riešenie havarijného stavu ČOV Šaštín - Stráže (ID:24954)

Evidenčné číslo: 14827 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: mesto Šaštín - Stráže, pozemok parc. č. 1776/2 v katastrálnom území Stráže nad Myjavou
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je riešenie havarijného stavu jestvujúcej ČOV v obci Šaštín - Stráže pozostávajúce z intenzifikácie jestvujúcej ČOV. Jedná sa o riešenie nasledujúcich stavebných objektov : čerpacia stanica, mechanické predčistenie, zvoz žumpových vôd, biologické čistenie, chemické hospodárstvo, kalové hospodárstvo, strojovňa, trafostanica a VN prípojka, NN prípojka, prepojovacie potrubia a merný objekt, spevnené plochy, oplotenie, vonkajšie osvetlenie. Predmet zákazky pozostáva z projekčnej činnosti - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v zmysle platných právnych predpisov; inžinierskej činnosti – získanie/vybavenie všetkých dokladov a povolení pre územné rozhodnutie a získanie/vybavenie právoplatného územného rozhodnutia; projekčnej činnosti - spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle platných právnych predpisov; inžinierska činnosť – získanie/vybavenie právoplatného stavebného povolenia/povolenia na realizáciu stavby; projekčná činnosť - dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby v zmysle platných právnych predpisov; realizácia stavebných prác, inžinierska činnosť - vypracovanie dokumentácie pre uvedenie zákazky do skúšobnej prevádzky v zmysle platných právnych predpisov, inžinierska činnosť – získanie/vybavenie povolenia do skúšobnej prevádzky; prevádzková činnosť - odborný dohľad nad prevádzkou počas 1 roka od uvedenia do skúšobnej prevádzky, inžinierska činnosť – vypracovanie dokumentácie pre uvedenie do trvalej prevádzky, inžinierska činnosť – získanie/vybavenie právoplatného rozhodnutia o povolení užívania stavby. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 45252127-4 Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
Predpokladaná hodnota VZ: 4 578 023,8200 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 15.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 10.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 30 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: 200000,- € Podrobnejšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
Podmienky financovania: Z rozpočtu verejného obstarávateľa
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 17.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 16.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 10.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com