Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

REKONŠTRUKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV (ID:25206)

Evidenčné číslo: 15451 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Obec Malý Horeš
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je Rekonštrukcia verejných priestranstiev objekt S0-03 a Sadové úpravy SO-04. Stručný opis zákazky: Chodník bude spájať vínny stĺp / studňu/, s domom spoločenských služieb a vínnym dvorom a bude pokračovať smerom k vínnym pivniciam. Existujúce chodníky sú so živičným a betónovým krytom. Záujmové územie sa nachádza medzi št. cestou, resp. miestnymi cestami a priľahlými oploteniami súkromných záhrad. Rozsah prác: Rekonštrukcia chodníka „B1a“ celkovej dĺžky 363,0 m, šírky 1,30m /priemer/, na pravej strane št. cesty smer Veľký Horeš a systému odvodnenia, ul. Chlmecká. Rekonštrukcia chodníka „B1b“ celkovej dĺžky 108,60 m, šírky 1,0 m, na pravej strane št. cesty, ul. Chlmecká. Rekonštrukcia chodníka „B2“ celkovej dĺžky 454,2 m, šírky 1,5 m /priemer, na pravej strane cesty MK ul. Hlavná. Rekonštrukcia spevnených plôch pri vinnom dome - ver. priestranstvo za účelom ochutnávky vín. Riešená plocha zelene sa nachádza v okolí stavby „ Domu spoločenských služieb a Vínneho dvora. Neobsahuje žiadnu pôvodnú zeleň. Zeleň tvorí pôvodný starý neudržiavaný trávnik. Sadové úpravy spolu s celkovým architektonickým návrhom a drobnou architektúrou, tvoria jednotné dielo, ktoré skrášli dané prostredie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácie stavby.
CPV kód hlavného predmetu: 45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy
Predpokladaná hodnota VZ: 190 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 09.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 19.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 02.01.201309:00
Dátum otvárania ponúk: 09.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 19.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com