Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia dotláčacej stanice. (ID:23831)

Evidenčné číslo: 12785 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Drotárska 44, Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je projekt „Rekonštrukcia dotláčacej stanice VŠVU na Drotárskej ceste 44“ v Bratislave. Cieľom rekonštrukcie je doplniť funkčnú technológiu pre výtlak vody a vymeniť rozvodné potrubia ZT, zrealizovať nové elektro rozvody vrátane novej rozvodnej skrine, doplniť v objekte otvory pre funkčné prirodzené vetranie vnútorných priestorov. V stavebnej časti je cieľom odstránenie zavĺhania vnútorných obvodových stien a sanácia plesnivých miest týchto stien, vybudovanie nových vrstiev existujúcej strešnej konštrukcie a odvedenie vody z tejto strechy mimo stavebný objekt, vybudovanie nového zníženého vstupu do objektu v úrovni podlahy, výmena prekrytia vnútorných kanálov, výmena roštov a ich uchytenia, doplnenie zateplenia časti fasády, ktorá je nad terénom, oprava fasády a výmena výplne otvorov.
CPV kód hlavného predmetu: 45214000-0 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom
Predpokladaná hodnota VZ: 45 827,1600 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 16.01.2013
Lehota na predkladanie ponuk: 19.11.201214:00
Dátum uverejnenia: 25.10.2012
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 15.05.2013
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 08.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 20.11.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 25.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com