Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia domu spoločenských služieb a vinný dvor (ID:25205)

Evidenčné číslo: 15450 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Obec Malý Horeš
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je Rekonštrukcia bývalého rodinného domu na dom spoločenských služieb a vinný dvor“ – SO 01 a výstavba Altánku SO-02. Altánok bude slúžiť ako doplnok k domu spoločenských služieb. Budova je vo vlastníctve Obecného úradu Malý Horeš Stručný popis: Existujúca krytina z pozinkovaného plechu vrátane dreveného krovu sa demontuje a vybúra sa atika, po existujúci strop. Po celom obvode sa vybuduje železobetónový veniec Vybuduje sa nový drevený krov stanového tvaru. Krytina na krove betónová skladaná, v tehlovej farbe. Dážďové vody zo strechy budú odvádzané novými strešnými žľabmi a zvodmi, z lakoplastovaného farebného plechu, Novovybudovaná strecha sa zateplí izoláciou z minerálnej vlny. V celom objekte sa demontujú staré drevené okna, a osadia sa nové, plastové. Obvodové steny objektu sa zateplia zatepľovacím systémom na báze polystyrénu. Na zatepľovací systém sa zhotoví farebná omietka a obklady z obkladových tehlových pásikov. Existujúce hygienické zariadenie sa vybúrajú zariaďovacie predmety, obklady , priečky, a vybudujú sa nové. . Na strop sa zhotoví sadrokartónový podhľad. Bodové svietidla sadrokartónového podhľadu v hygienach sa napojia na jestvujúce elektroinštalačné rozvody. Na celom podlaží, vrátane chodby a schodiska sa vybúrajú našľapné vrstvy podláh a vybudujú sa nové podlahy. Podľa potreby sa vyspravia omietky a vymaľujú steny a stropy. Taktiež na 1.NP sa vybúrajú hygieny a vybudujú sa nové a to pre imobilných občanov a ženy v jednom, pre zamestnancov a WC muži. Na celom 1.NP sa vymenia nášľapné vrstvy podláh , vyspravia sa omietky a vymaľujú všetky miestnosti , steny aj stropy. V existujúcej prístavbe sa strecha ponecháva pôvodná, urobia sa drevené pergoly pred vínnymi boxmi. Vymenia sa okná a dvere za nové. Vyhotovia sa nové podlahy, obklady a maľby stien. Strop suterénu po celej ploche sa zateplí. Steny suterénu sa opatria profilovanou fóliou na celú výšku kvôli prevetrávaniu a vysušovaniu stien. V juhozápadnom rohu pozemku sa vybuduje drevený altánok –objekt SO 02. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácie stavby.
CPV kód hlavného predmetu: 45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
Predpokladaná hodnota VZ: 190 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 09.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 19.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 02.01.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 09.01.2013 09:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 19.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com